11
DEC
2013

Väst

Tränar läkare i samtal – med hjälp av skådespelare

Hur talar man om för en människa att hon har fått cancer? Eller att cancern har spridit sig och inte går att bota? I kursen ”det nödvändiga samtalen” får läkare lära sig mer om svåra samtal och öva tillsammans med specialutbildade skådespelare.


9
DEC
2013

Väst

Ny film ska hjälpa läkare att hålla svåra samtal

Att hålla samtal med svårt sjuka patienter som går in i ett palliativt skede kan vara tufft. Nu finns en instruktionsfilm där läkare och sjuksköterskor kan få värdefulla tips kring vad man ska tänka på i svåra – och nödvändiga – samtal med patienter och anhöriga.


3
DEC
2013

Väst

Myelomregistret i New England Journal of Medicine

När ska man inleda behandling vid myelom? Det är en central fråga för att fler patienter ska överleva längre. Ny statistik från Myelomregistret kan nu ge viktiga ledtrådar till hur sjukdomen utvecklas. Resultatet publicerades nyligen NEJM.


29
NOV
2013

Väst

Nytt regionalt vårdprogram för livmodercancer

Nu finns ett nytt regionalt vårdprogram för endometriecancer (livmodercancer). Det är fastställt av Hälso- och sjukvårdsdirektören och giltigt till september 2015.


28
NOV
2013

Väst

Patienternas röster kan revolutionera sjukvården

Att lyssna på patienter och anhöriga kan innebära ett paradigmskifte för hur vi utformar sjukvården. Det menar Mary Brydon-Miller, aktionsforskare och professor vid University of Cincinnati.

Väst

Nytt samarbete med amerikanskt universitet

Regionalt cancercentrum väst inleder ett nytt samarbete med University of Cincinnati och deras centrum för aktionsforskning. Tanken är utbyta erfarenheter och få stöd i arbetet med att involvera patienter och närstående i utvecklingen av cancervården.


25
NOV
2013

Väst

Dialogmöte mellan kolorektalcancerprocesserna i RCC Väst och RCC Syd

Den 14-15 november möttes representanter för kolorektalcancerprocesserna inom RCC Syd och RCC Väst för ett lunch-till-lunchmöte. Det blev ett intensivt möte med givande föreläsningar och diskussioner där man fick tillfälle att dela erfarenheter och lära av varandra.

Väst

Regionala cancerregistret förs över till INCA

Under 2014 kommer canceranmälningar till Regionala cancerregistret att kunna rapporteras in via INCA. Fördelen är både förenklad inrapportering och att informationen i Cancerregistret blir mer enhetlig i hela Sverige.


14
NOV
2013

Väst

Cancerskyddet kan stärkas och analysfelen minskas

Det skriver Björn Strander, överläkare vid Regionalt cancercentrum Väst, i en kommentar med anledning av Uppdrag gransknings reportage om analysmissar av cellprover i Jämtland och Västerbotten – som ledde till att 125 kvinnor fick felaktiga besked.


24
OKT
2013

Väst

Utbildning för kontaktsjuksköterskor kräver nationell samsyn

Det behövs en nationell samsyn kring utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Det framkom under den nationella workshop som arrangerades av de regionala cancercentrumen syd och väst den 24 september.


16
OKT
2013

Väst

"Vi måste arbeta med både hjärna och hjärta"

Hur kan sjukvård och myndigheter bli bättre på att stötta cancerdrabbade mitt i livet? Det var frågan i fokus på dialogdagen den 1 oktober. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var två myndigheter som deltog.


15
OKT
2013

Väst

Nya medarbetare och extra stödresurser

Vi är glada över att kunna hälsa följande medarbetare välkomna!


14
OKT
2013

Väst

”Ta med en vän – ett förbättringsprojekt som fått spridning" nominerat till Götapriset

Ta med en vän, och de aktiviteter som följt efter den prisade satsningen, är nu ett av de sex utvecklingsprojekt som kan få det prestigefyllda Götapriset 2013 vid årets Kvalitetsmässa i Göteborg i november.


10
OKT
2013

Väst

Hur kan vi rädda fler som opereras för tarmcancer?

Nästan var femte patient som opereras akut för tjocktarmscancer dör inom 90 dagar. Vad beror det på och hur kan fler patienter räddas? Det var två av frågorna i fokus när professionen inom kolorektalcancer träffades på sin årliga regiondag.


2
OKT
2013

Väst

Närståendestudien söker deltagare

Nu går Närståendestudien in i skarpt läge. Forskningen är unik, ingen har tidigare utformat och utvärderat en liknande proaktivitet mot den närstående.


26
SEP
2013

Väst

Global manifestation mot gynekologisk cancer

Söndagen den 29 september genomförs manifestationer runt om i världen under namnet Globe-athon. I Göteborg ordnar patientföreningar aktiviteter i passagen på Centralstationen under parollen ”Nollvision för gynekologisk cancer”.


23
SEP
2013

Väst

Mest ros på Socialstyrelsens platsbesök

Regionalt cancercentrum väst är en föregångare i landet när det gäller att integrera patientperspektivet. Det framkom under Socialstyrelsens första platsbesök.


14
JUN
2013

Väst

Fler förbättringsarbeten i lymfomprocessen

En ny informationsbroschyr till patienterna är under tryckning och uppdaterade sidor på webben är på gång. Ett arbete pågår med att förbättra kallelserna och nu startar nya förbättringsarbeten som ett resultat av arbetet med Upplevelseböcker i lymfomvården på Sahlgrenska.


12
JUN
2013

Väst

Upplevelsebok förbättrar två cancerprocesser

Nu har arbetet med att förbättra MDS/AML/ALL- respektive leverprocessen med hjälp av metoden Upplevelseboken kommit igång på allvar. I maj hölls de första workshoparna, och ett antal förbättringsprojekt är redan i gång.


24
MAJ
2013

Väst

Teledermatologiutveckling i väst får Guldskalpellen

Det västsvenska utvecklingsprojekt som med ny smart användning av en smartphone lyckats förkorta väntetiden till diagnos och behandling i hudcancervården får nu Guldskalpellen som årets förnyare i den svenska vården.