8
NOV
2012

Väst

Patienter och medarbetare i workshop om bättre lymfomvård

Hur kan vården förbättras med hjälp av erfarenheter och upplevelser från patienter, närstående och medarbetare? Det var frågan vid en workshop som anordnades i lymfomprocessen nyligen.