Nyheter

Nyheter från RCC Väst

21
MAJ

Väst

Ta cellprov – det ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer

Den 21-25 maj är det dags för Cellprovsveckan där barnmorskemottagningarna uppmärksammar hur viktigt det är att ta cellprov när man blir kallad. Sedan årsskiftet är gynekologisk cellprovtagning gratis för alla.


15
MAJ

Väst

Regional medicinsk riktlinje för cancerrehabilitering

Den regionala medicinska riktlinjen för cancerrehabilitering är en uppdatering av det tidigare dokumentet ”cancervårdprocessen 2015”.


14
MAJ

Väst

Goda exempel inom cancerrehabilitering inspirerar

Förbättringsarbeten ger resultat inom cancerrehabilitering. Arbetsteam från olika sjukhus inspirerade till frågor och diskussioner under en välbesökt utbildningsdag som hölls slutet av april i Folkets hus, Göteborg.

Väst

Jawad flydde från Syrien – ”vill ge tillbaka till samhället”

När Jawad Shahin från Syrien kom till Sverige 2015 började han genast lära sig svenska på egen hand. Nu gör han praktik på RCC Väst. – Han blev ett lyft för hela verksamheten och vårt mål är att anställa honom, säger Thomas Björk Eriksson, chef för verksamheten.

Väst

Palliativt arbete behöver lyftas och vården bli mer jämlik

Allmänhetens kunskap om palliativ vård är relativt liten. Få känner till att det inte enbart handlar om cancerdiagnoser och många saknar kännedom om hur vårdarbetet verkligen fungerar.


9
MAJ

Väst

Cancervårdprocessen har bytt namn till Cancerrehabilitering

Fram till 2017 var cancerrehabilitering en del av den regionala cancervårdprocessen. Nu har processen ett tydligt uppdrag mot rehabilitering och har därför bytt namn. Det har blivit en ny webbsida, som är enklare att hitta.


20
APR

Väst

Läs senaste nyhetsbrevet från RCC Väst!

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.


19
APR

Väst

Vårdcentralens patienter ger kunskap som kan spara liv

Går det att skönja ett mönster hos de primärvårdspatienter som senare diagnostiseras med cancer? Frågan blev avstampet i Marcela Ewings avhandlingsarbete. Nu presenterar hon ett enkelt instrument för riskvärdering som kan spara liv.


12
APR

Väst

Kraftens hus nominerat i Sveriges främsta designutmärkelse

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse. I årets upplaga är Kraftens hus en av de nominerade i kategorin Hållbar utveckling. Fantastiskt roligt!


9
APR

Väst

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen

Nu finns en ny sammanställning av aktuella projekt inom cancerforskning i regionen. Rapporten för 2017 visar en tydlig ökning av antalet forskningsprojekt samt att många projekt som tidigare var i uppstartsfas nu har etablerats.


27
MAR

Väst

Nytt nyhetsbrev från RCC Väst ute nu!

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.


26
MAR

Väst

Individuell vårdplan för bröstcancer

Min vård- och rehabiliteringsplan är en omarbetad version av den tidigare "Rosa boken" och ska delas ut till patienter i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Nu finns bland annat fler checklistor och sidor som fylls i tillsammans med patienten. Det ger en ökad möjlighet att individanpassa informationen.


20
MAR

Väst

Processägarinternat med värdefullt erfarenhetsutbyte

Engagemang och utbyte av erfarenheter speglades när processägare och utvecklingsledare träffades på VGR Campus Nya varvet i Göteborg. Årets första regionala processägarinternat bjöd på ett innehållsrikt program varvat med kompetensutveckling och glädje. Två givande dagar med fokus på processägarens roll, framgångsfaktorer, utbildning och digitalisering.


14
MAR

Väst

Tre nya SVF införs i april

Den 1 april införs ytterligare tre snabbspår för cancerutredning i Västra Götalandsregionen, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF).


27
FEB

Väst

Verksamheten i full gång på Kraftens hus Sjuhärad

Den 7 februari hölls öppet hus och sedan dess är verksamheten i full gång. Vi har ställt tre frågor till Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst och nu även arbetar deltid som verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad.


14
FEB

Väst

Utbildning som ger resultat i vården

Entusiasmen var stor den 25 januari när studenter som deltagit i utbildningen för kontaktsjuksköterskor hade sin avslutningsdag i Göteborg. Utbildningen består av tre delkurser och ges på halvfart under 1,5 år. Kursupplägg och föreläsare får toppbetyg. Studenternas förbättringsarbeten visar också att det här är en utbildning som ger resultat.


5
FEB

Väst

Socialt innovationsprojekt ger cancerdrabbade kraft att leva

Kraft att leva och ett bättre psykosocialt stöd. Det är målet för Kraftens hus, Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade. Pilotprojektet är resultatet av ett unikt samarbete mellan patienter, närstående, Regionalt cancercentrum väst, forskare från Chalmers, politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen, samt representanter från en rad välfärdsinstitutioner samt näringslivet inom Borås.


31
JAN

Väst

Förberedelser inför start av nytt register för CNS-tumörer

Ett nytt kvalitetsregister för primära tumörer i centrala nervsystemet (CNS) startas upp under 2018. I början av december arrangerades en förberedande utbildningsdag för inrapporterande förvaltningar i Västra sjukvårdsregionen.


30
JAN

Väst

Olle Larkö vill se mer preventivt arbete inom sjukvården

Uppdraget som regional processägare för hudcancerprocessen inom Västra sjukvårdsregionen hade ganska länge varit vakant. Med gedigen erfarenhet, intresse för nya tekniker och hälsoekonomiskt tänk, tyckte Olle Larkö att uppdraget kändes helt rätt. Olle ser det preventiva arbetet som oerhört viktigt – för patienter, för vårdpersonal och inte minst för att vårdköerna på sikt ska minska.


11
JAN

Väst

Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i tidskriften PLOS One, klargör att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.