10-års jubileum för Forskarskolan

Det har nu gått elva år sen första kullen doktorander startade på Forskarskolan – Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik. Det vill vi fira med ett fördröjt 10-årsjubileum.

Tid: 9 september 13:00 - 17:30

Plats: Chalmers Conference Center Chalmersplatsen 1, Göteborg

Program (pdf, nytt fönster)

Anmäl dig senast den 10 augusti

Alla som går eller har gått på Forskarskolan är välkomna. Dagen är kostnadsfri.

Tag tillfället i akt att träffa forna klasskamrater och föreläsare, lyssna på intressanta föreläsningar, nätverka och diskutera forskning. Dagen avslutas med en middag som börjar kl. 18.

Vill du bidra med något eller hålla tal under middagen anmäler du detta till forskarskolans e-postadress.

För dig som varit eller är kursdeltagare

Vi vill gärna uppmuntra dig till att bidraga med en poster. Du behöver inte ta fram någon ny utan det räcker gott och väl med en poster du tagit fram tidigare. Vi skulle önska att du som disputerat skickar in omslag och sammanfattning på din avhandling (Word, pdf eller foto). Vill du bidra med något eller hålla tal under middagen anmäler du detta till forskarskolans e-postadress. ). Bidragen kommer att sammanställas i ett dokument som alla kan ta del av.