Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.

Tid: 21 januari

Plats: Teams

För att underlätta införandet bjuder Regionalt cancercentrum väst bland annat in till öppna digitala frågestunder via Teams vid flera tillfällen.

Delta i frågestunden

Om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Min vårdplan

INCA Patientöversikter