Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.

Tid: 26 januari

Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg