Vad är en kliniskt viktig skillnad i registerbaserad forskning?

Tid: 25 februari 15:30 - 16:30

Plats: Zoom

Föreläsare: Professor och överläkare Ola Rolfson och Dr Erik Bülow, avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Zoom-länk för detta tillfälle

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning.

Seminarier planeras en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar, initialt: 30 mars, 4 maj och 3 juni 2021. Seminarierna är en timme långa, och startar normalt klockan 15:30. Mer detaljerad information och aktuell Zoom-länk kommer att annonseras inför varje tillfälle.

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.