Utbildningsdagar om fysisk rehabilitering i cancervården

Utbildningsdagar för arbets- och fysioterapeuter om fysisk rehabilitering i cancervården. 

Tid: 4 februari - 5 februari

Plats: VGR Campus nya varvet, Göteborg

Det finns 20 platser till utbildningsdagar. Platserna fördelas jämt över regionen så att så många förvaltningar och områden som möjligt representeras. Besked om man tilldelas plats lämnas till respektive chef innan årsskiftet. 

Anmäl ditt intresse här senast den 13 december 

RCC väst bekostar kost och logi samt föreläsare.

På programmet står bland annat:

  • Behandlingsmetoder inom cancervården och dess biverkningar
  • Fysisk rehabilitering och träning under cancerbehandling
  • Cancerrelaterad fatigue
  • Psykosocialt stöd- att möta patienter med cancer