Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen är med tre utbildningstillfällen, två internat och en examinationsdag, under hösten 2019.

Tid: 23 september

Plats: VGR Campus nya varvet, Göteborg

Erbjudan om utbildning till verksamhetschefer i: 

Region Halland (pdf)

Västra Götalandsregionen (pdf)