Uppföljande registreringsträff gynekologi

Vid registreringsträffen i april kom det fram utmaningar och svårigheter kring tolkning av vårdförloppen och kodningsvägledningen vilket leder till att man ibland inte registrerar lika. Återkoppling/ förtydligande av detta, samt nya frågor som dykt upp kommer att göras av de regionala processägarna under en ny träff.

Tid: 7 oktober 09:00 - 12:00

Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18G, Skagerak