Registreringsträff SVF hudcancer

Träffen vänder sig till regionala processägare, lokala processledare, koordinatorer och sekreterare per vårdförlopp som arbetar med SVF i Västra Götaland.

Tid: 3 oktober 09:00 - 12:00

Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18G, Skagerak

Inbjudan (pdf)

Anmäl dig här senast den 20 september

Mötet ska syfta till att;

  • Få en samsyn och förenkla arbetet med registrering utifrån olika exempel.
  • Skapa en ökad förståelse för vikten av kvalitetssäkring och god indata.
  • Lyfta specifika frågor och problem vid registrering.
  • Utbyta erfarenheter med kollegor från andra förvaltningar som arbetar med samma eller liknande förlopp.
  • Möjliggöra för lokala processledare och regionala processägare att diskutera flaskhalsåtgärder.