Regiondag kolorektalcancer

Regiondagen med temat "snabbt på banan igen" riktar sig till vårdpersonal och patient- och närståenderepresentanter inom cancervården i västra sjukvårdsregionen.

Tid: 4 oktober 09:00 - 15:30

Plats: Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén, Göteborg