Utbildningsdagar - fysisk rehabilitering i cancervården

Välkommen till en tvådagarsutbildning om fysisk rehabilitering för arbets- och fysioterapeuter i cancervården.

Tid: 11 mars 09:00 - 12 mars 16:00

Plats: VGR Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

På programmet står bland annat:

  • Behandlingsmetoder inom cancervården och dess biverkningar
  • Fysisk rehabilitering och träning under cancerbehandling
  • Fysisk rehabilitering vid metastaserad cancer
  • Psykosocialt stöd- att möta patienter med cancer

RCC Väst bekostar kost, logi och föreläsare.

Utbildningen har 20 platser. Dessa kommer fördelas jämt över regionen så att så många förvaltningar och områden som möjligt representeras.

Gör din intresseanmälan senast den 31 januari, besked om plats skickas via mejl  i mitten av februari.

Till intresseanmälan