Nätverksmöte med patient- och närståenderådet väst

Målgrupp för mötet är patient- och närståendeföreträdare inom RCC Väst samt medlemmar i regionala patientföreningar inom cancervården.

Tid: 8 maj 13:00 - 16:30

Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18G, Göteborg, Skagerak, plan 3

Inbjudan (pdf)

Punkter på agendan:

  • Nytt från Patient- och närståenderådet och Regionalt cancercentrum väst
  • Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Skandionkliniken – Protonterapi
  • Pamela Delefors - rehabkoordinator
  • Hur kan vi samarbeta framöver?
  • Nästa träff