Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Kom och ta del av erfarenheter och goda exempel från satsningen på standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar och lösningar.

Tid: 31 januari 09:00 - 15:00

Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1, Göteborg

Inbjudan (pdf)

Anmäl dig redan nu

Dagen vänder sig framförallt till representanter för patienter, närstående och medarbetare inom cancervården, politiker och tjänstemän samt chefer och processansvariga inom vården i Västra sjukvårdsregionen.