Uppstartsmöte för regionalt patientstöd vid cancer i övre GI

RCC Väst och patientföreningen PALEMA bjuder in till en informationskväll för uppstart av en avdelning för patient- och närståendestöd i Väst inom bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla, magsäck och matstrupe.

Tid: 18 september 16:30 - 19:00

Plats: Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Cancerföreningen PALEMA (PAnkreas, LEver/galla, MAgsäck/matstrupe) är en patientförening för dem som drabbats av cancer i pankreas (bukspottskörteln), lever, galla, magsäck eller matstrupe. 

Föreningen är även till för anhöriga och närstående, verksamma inom vården för dessa diagnoser eller andra som vill stödja verksamheten.

Startmötet kommer förutom presentation av PALEMA att innehålla följande:

  • Läkare och sjuksköterskor verksamma inom respektive diagnosområde som informerar om hur de arbetar
  • Föreläsning av dietist
  • Presentation av RCC, Regionalt cancercentrum väst
  • Tid för lättare förtäring och frågor

Anmäl dig senast den 12/9 via via Regionkalendern.

Inbjudan: Uppstartsmöte 19 sept 2018 (pdf)