Regional processägare för cancerrehabilitering

Arbetar du som läkare inom cancervården och har ett tydligt driv och en vilja till förändring och utveckling? Vill du bli vår nya regionala processägare för cancerrehabilitering?

Vem är du?

Vi söker dig som har ett tydligt driv och som tillsammans med oss vill utveckla cancerrehabiliteringen inom Västra sjukvårdsregionen. Social kompetens, god samarbetsförmåga och ett stort kontaktnät ser vi som viktiga framgångsfaktorer. Egen kunskap och erfarenhet inom området cancerrehabilitering är värdefullt men inte det mest prioriterade då processteamet bidrar med detta.

Vilka är vi?

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Den regionala processägaren för cancerrehabilitering leder arbetet på sjukvårdsregional nivå. Till sin hjälp har den regionala processägare ett regionalt processteam för att följa upp och förbättra cancerrehabiliteringen i västra sjukvårdsregionen utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika

Vi är stolta över vårt uppdrag som samhällsbyggare och vet att gemensamma mål och samarbete är en förutsättning för att utvecklas mot vår vision. Vi nyttjar olika kompetenser. Vi vågar testa nytt, då goda idéer ofta kommer från ett oväntat håll. Vi tar ansvar och blir framgångsrika tillsammans, för verksamhetens och invånarnas bästa.

Ditt uppdrag är att tillsammans med det regionala processteamet

  • leda det regionala processarbetet från kartläggning och behovsanalys till handlingsplan för genomförande
  • lägga upp en regiongemensam strategi för att underlätta implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och andra aktuella kunskapsdokument
  • utgå från ett patient-/kundperspektiv och involvera berörda aktörer och professioner
  • arbeta hälsofrämjande och underlätta för patienter att vara medaktörer kring sin egen hälsa
  • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen och förmedla dessa till det regionala programområdet cancer
  • samverka med andra regionala processgrupp och programområden i gemensamma frågor
  • ta fram regionala styrande dokument för att tydliggöra ansvarsfördelning inom olika områden
  • vara talesperson och representera sjukvårdsregionen/RCC Väst i media kring ämnet cancerrehabilitering och de insatser som görs i olika sammanhang
  • delta i förverkligandet av ett Kraftens Hus i Göteborg.

Förutsättningar och omfattning

Uppdraget omfattar ca 30 procent och hanteras genom tjänsteköp med godkännande från närmaste chef. Sista ansökningsdag är 9 januari.

För mer information kontakta:

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst