Till regionspecifikt innehåll

Screening för cancer under coronapandemin

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna och behovet att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna leda till att screeningen tillfälligt kan behöva pausas.

Screening är en metod för att spåra och motverka sjuklighet hos en förmodat frisk befolkning. Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna förknippade med att delta i screeningen eventuellt väga tyngre än den förebyggande hälsovinst som screening normalt innebär.

De resurser som screeningen tar i anspråk kan i detta extraordinära läge också bedömas göra större nytta i andra delar av hälso- och sjukvården.

Både ökade risker och behovet att optimera resurserna kan leda till att screeningverksamheten tillfälligt kan behöva dras ner. Detta kräver dock full insikt i de lokala förutsättningarna och besluten måste därför tas av respektive region.

Löpande bedömning

Utifrån att förutsättningarna är olika över landet anser RCC i samverkan att det är viktigt att varje region löpande gör en bedömning så att screening för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer kan fortgå i så normal omfattning som möjligt. I de fall screeningen tillfälligt behöver pausas ska en plan tas fram för hur screeningen ska återupptas.

Mammografienheterna är öppna och tar emot alla kvinnor med symtom som gör dem oroliga för att de kan ha cancer.

Gynekologisk cellprovtagning

Socialstyrelsen har tagit fram tillfälliga föreskrifter som ger regioner möjlighet att erbjuda screening med HPV-självprovtagning, med anledning av covid-19-pandemin. Föreskrifterna gäller från mitten av juli 2020 till och med juni 2022.

Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning, Socialstyrelsen

Mammografiscreening, läget 2020-10-01

Alla landets 29 organisatoriska mammografienheter har full verksamhet. Många jobbar med att komma ikapp den fördröjning som uppstått under vårens och sommarens neddragningar och pauser på grund av Corona.

 • Västernorrland: En uppställningsplats ligger ca 3 månader över normalt intervall. Övriga håller intervallet.
 • Jämtland-Härjedalen: Håller intervallet.
 • Västerbotten: Håller intervallet.
 • Norrbotten: Ligger efter i intervallet och har ett intervall på 26-28 månader.
 • Västmanland: Ligger efter i intervallet och har ett intervall på 32 månader.
 • Uppsala: Håller intervallet.
 • Dalarna: Ligger efter lite och har ett intervall på 25 månader.
 • Gävleborg: Ligger efter i intervallet och har ett intervall på 30 månader.
 • Örebro: Ligger efter lite och har ett intervall på 26 månader.
 • Värmland: Håller intervallet för åldersgruppen 40-54 år. I åldersgruppen 54-74 år är intervallet 29 månader.
 • Sörmland: Ligger efter i intervallet och har ett intervall på 32 månader.
 • Stockholm Gotland: Ligger efter i intervallet och har ett intervall 25-28 månader.
 • Östergötland: Ingen data.
 • Jönköping: Ingen data.
 • Kalmar: Ingen data.
 • Västervik och Oskarshamn: Ingen data
 • Kronoberg: Ljungby har ett intervall på 24 månader. Växjö har ett intervall på 28 månader.
 • Blekinge: Håller intervallet för åldersgruppen 40-54 år. I åldersgruppen 54-74 år är intervallet 25 månader.
 • Skåne: Många mindre enheter med olika intervall. Håller intervallet för åldersgruppen 40-54 år. I åldersgruppen 54-74 år är intervallet 24-29 månader.
 • Halland: Ligger efter lite och har ett intervall på 25 månader.
 • Västra Götalandsregionen: Håller intervallet förutom i Nu-sjukvården där man ligger efter något i framför allt gruppen 70-74 år.

Källa: Joakim Ramos, ordförande i nationella arbetsgruppen för mammografi, lägesbild från 1 oktober 2020.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Gynekologisk cellprovtagning

Kallelser till gynekologisk cellprovtagning i VGR påverkas delvis av pandemin och därför erbjuds ibland självprovtagning för HPV som alternativ till cellprov hos barnmorska

I Region Halland skickas kallelser ut enligt screeningprogrammet.

Om cellprovtagningen på Västra Götalandsregionens webbplats

 

Mammografi

Modifierad mammografiscreening i VGR under covid-19-pandemin

Kontakt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst