Till regionspecifikt innehåll

Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19

Under covid-19-pandemin kompletterades flera vårdprogram med ett dokument som angav tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer.

De tillfälliga avvikelserna gav stöd till regionernas beslut om tillfälliga omprioriteringar och förändringar av cancervården. De uppdaterades senare med rekommendationer om covid-19-vaccination vid cancersjukdom och cancerbehandling.

Dokumenten är inte längre publicerade men kan begäras ut från RCC. För att få tillgång till dem, kontakta info@cancercentrum.se

RCC har under pandemin följt hur cancerdiagnostiken och -vården har påverkats och redovisat resultaten i ett antal rapporter. ¨

Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Handläggning i norra sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för SVF-utredning och behandling gäller.

Blåscancer

Handläggning av patienter med möjlig eller känd urotelial cancer i urinblåsan och övre urinvägar i Region Stockholm. Version 2, reviderad 8 november (pdf, nytt fönster)

Bröstcancer

Handläggning av patienter med bröstcancer i Region Stockholm. Version 2, reviderad 18 december (pdf, nytt fönster)

Kolorektalcancer

Region Stockholm och Region Gotland följer de nationella tillfälliga riktlinjerna som uppdaterades 2020-11-03.

Njurcancer

Återgick till ordinarie vårdprogram 25 september.

 

Kontakt

Lena Sharp

verksamhetschef

RCC Stockholm Gotland