Om RCC Väst

Regionalt cancercentrum väst är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Tillsammans med medarbetare i Västra Götalandsregionen och Region Halland arbetar vi för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin. Vi samarbetar med vårdpersonal, patienter och närstående, universitet, myndigheter, företag och organisationer. Organisatoriskt tillhör RCC Väst Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och sorterar direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören.
Läs mer om våra uppdrag här. 

Organisation

Arbete med regionala vårdprocesser, vårdprogram och regionala och nationella kvalitetsregister är tre centrala delar i arbetet. RCC Väst har ett kansli med fyra enheter för:

  • registerkoordination
  • statistik
  • vårdutveckling
  • systemutveckling/IT.

RCC Väst driver även Regionalt biobankscentrum för Västra Götalandsregionen och finansierar forskning inom klinisk cancerepidemiologi. 
Läs mer om RCC Väst organisation här. 

Modeller och tankar bakom vårt arbete

Ny kunskap gör att vi ständigt måste ompröva vad vården ska göra och vem som ska göra det. Därför står lärande, forskning/utveckling och kompetensförsörjning högt upp på dagordningen när vi planerar för morgondagens cancervård. RCC Väst arbetar med lärande och plattformar för lärande som ger möjlighet för människor att göra nya erfarenheter. Vår utgångspunkt är en djup respekt för människors kunskap och erfarenheter, det som redan görs, de olika roller som finns i vården och för att utveckling måste få ta tid för att bli hållbar.