Till regionspecifikt innehåll

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Här hittar du tillfälligt ändrade rekommendationer i vårdprogram och statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Prioritering i vården under pandemin

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Observera att beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på våra sidor. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå.

Stöd för att prioritera resurser inom rutinsjukvård, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Avvikelser i behandlingsrekommendationer 

Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälligt ändrade rekommendationer.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Statistik om uppskjuten cancervård

Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

Statistik om uppskjuten cancervård

Screening

Under pågående coronapandemi kan både smittorisker och behov av att optimera resurser leda till att screeningen tillfälligt kan behöva dras ner.

Screening under pågående coronapandemi

Frågor och svar om corona och cancer

Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Frågor och svar om corona och cancer

Information till patienter med cancer

Hit kan patiender med cancer och anhöriga vända sig för att få stöd och svar på sina frågor via telefon och chat.

Råd och stöd till patienter med cancer

Webbinarier

Som ett stöd till vården arrangerar RCC i samverkan en serie webbinarier i olika ämnen som berör frågor om covid-19 och cancer.

Webbinarier om covid-19 och cancer

Information hos myndigheter och andra organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Behandlingsrekommendationer vid cancer under covid-19-pandemin, ESMO (på engelska)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Begränsning av fysiska möten vid RCC Mellansverige t.o.m. 31 mars 2022

RCC Mellansverige tillhör organisatoriskt Region Uppsala, och följer därför såväl deras som Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller möten.
Region Uppsala har beslutat att samtliga verksamheter, vilket inkluderar RCC Mellansverige, ska vara restriktiva med möten, resor och konferenser. Istället ska telefon, mail, video eller andra digitala lösningar användas i möjligaste mån.

Detta medför att RCC Mellansverige inte arrangerar fysiska möten, så som vårdprocessgruppsmöten och regiondagar. Undantag kan göras för mindre möten, där 2 meters avstånd mellan deltagarna kan upprätthållas, där dessutom följande försiktighetsmått iakttas:

 • Alla som har feber eller andra symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma.
 • Alla som har en närstående i hemmet med möjlig covid-19 ska stanna hemma.
 • Alla ska deltagare rekommenderas att vara vaccinerade.
 • Handsprit/tvättställ tillgängligt för handhygienen.
 • Sittande möten gäller (mindre smittorisk än stående).

Om ovanstående tillämpas bedöms maximalt 6-8 personer kunna delta i fysiskt möte i RCC Mellansveriges lokaler, beroende på vilket konferensrum som används. Eventuella fysiska möten ska förankras hos närmaste chef. Digitala möten kommer att hållas som vanligt.

Ovanstående gäller fram till åtminstone 31 mars 2022 , om inte annat meddelas dessförinnan.

Är du anställd i en av de andra regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige, följ i första hand de regler och rekommendationer som din region satt upp.

Kontakta din kontaktperson vid RCC för mer information om vad som gäller för just ditt möte.

Kontaktuppgifter