Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män.

Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner. Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation som innebär att man går in genom urinröret med ett instrument till urinblåsan där man hyvlar bort tumören.


Regionalt innehåll


Vård av urinblåse- och urinrörscancer i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vård av urinblåse- och urinrörscancer i Västra sjukvårdsregionen i den regional vårdprocessen. 

 


Faktaägare: Firas Abdul-Sattar Aljabery Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018