Nationellt kvalitetsregister njurcancer

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad njurcancer. Data rörande diagnostik och primär behandling registreras dock enbart från primärtumören och inte från metastaser. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte. 

Nationell kvalitetsregisterrapport njurcancer, diagnosår 2016 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 57 dagar, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96 procent, 2016

Det nationella njurcancerregistret startade 2005. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registret.

Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 5 april 2018