Nationell vårdprogramgrupp för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Karin Falkman

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

 

 

Ingrida Verbiene

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Karin Lind

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

sjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Magdalena Cwikiel

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Stödjande RCC

RCC Syd