Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, Kunskapsbanken

Seminarium om bakgrund och evidens i vårdförloppet

I seminariet går vi igenom vilken evidens som ligger till grund för vårdförloppet och förtydligar vad som ändrats i den senaste uppdateringen, våren 2024.

Kortversion primärvården

Kortversion för primärvården, urinblåse- och urinvägscancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, urinblåse- och urinvägscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. 

Regionalt anpassad patientinformation

Regional tillämpning av Standardiserat vårdförlopp (SVF)
urinblåsa Region Stockholm(pdf, nytt fönster)