Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

urolog

Vice Ordförande

Henrik Kjölhede

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuse

Ledamöter

Ove Andrén

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Anna-Karin Lind

urologisjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Christina Kåbjörn Gustafsson

patolog

Länssjukhuset Ryhov

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Länssjukhuset, Ryhov

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Erik Scherman

urolog (suppl)

Region Kalmar län

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog, Med dr, överläkare

Region Östergötland

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

Gun Danielsson

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska universitetssjukhuset

Hendrik Bamberg

urolog (suppl)

Region Kalmar län

Ingrida Verbiené

processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jenny Wanegård

sjuksköterska inom urologi

Skånes universitetssjukhus

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Karin Falkman

urolog

Södersjukhuset

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Marie-Louise Larsson

Specialistsjuksköterska i Onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Markus Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Mats Bläckberg

urolog

Helsingborgs lasarett

Per Hamrin

urologsjuksköterska

Region Kalmar län

Petter Kollberg

urolog

Norrlands universitetssjukhus

Sam Ladjevardi

urolog

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sofia Kjellström

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Suleiman Abuhasanein

urolog (suppl)

NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rådgivare

Staffan Jahnson

urolog

 

 

Stödjande RCC

Ania Jurzysta

registeradministratör, föräldraledig

RCC Syd

 

Ida Östman

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Victor Falini

statistiker

RCC Syd

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

 

 

Patientrepresentant

Olle Olsson

patientrepresentant, ILCO

 

Carl-Henrik Sundin

Patientrepresentant