Nationell vårdprogramgrupp tjock- och ändtarmscancer

Ordförande

Marie-Louise Lydrup

docent, överläkare, kolorektalteamet, VO kirurgi och gastroenterologi

Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

 

Ledamöter

Andreas Söderström

kirurg

Sunderby sjukhus

 

Annika Sjövall

kirurg

RCC Stockholm Gotland

Fredrik Hopfgarten

patientrepresentant

Jakob Eberhard

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Mats Persborn

kirurg

Region Jönköpings län

Mattias Prytz

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Richard Palmqvist

patolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Susanne Ottosson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Collin

kirurg

Region Uppsala

 

 

Stödjande RCC

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr