Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional baslinjemätning för SVF

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet.

Regional baslinjemätning för tjock- och ändtarmscancer 2015-10-02 (pdf, nytt fönster)

Om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp.

Regional patientinformation