Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kommande version

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:
Vårdförlopp under revision

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Stefan Skullman, kirurg vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 13 november 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 13 november 2018

Regionalt