Regional vårdprocess tjock- och ändtarmscancer

Varje år får omkring 1 100 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen tjock- eller ändtarmscancer. Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Tjocktarmscancer utvecklas i tarmens slemhinna, oftast som en utväxt, så kallad polyp. Om tumören sitter omedelbart innanför analöppningen eller upp till 15 centimeter ovanför, kallas det för ändtarmscancer. Det finns också en ovanlig typ av cancer i nedersta delen av ändtarmen som kallas analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen.

Vårdprocessen för tjock- och ändtarmscancer omfattar många medicinska specialiteter och kan innefatta vårdinsatser på: 

 • kirurgmottagningar 
 • endoskopienheter 
 • röntgen 
 • stomimottagningar 
 • kirurgiska vårdavdelningar
 • operationsavdelningar 
 • strålbehandlingsavdelning 
 • onkologmottagningar 

Den primära behandlingen vid tjock- och ändtarmscancer är operation. Ibland är det nödvändigt att anlägga en tillfällig eller permanent stomi. Det innebär att tarmen mynnar ut i ett hål på magen där avföringen samlas i en stomipåse. Operationer vid tjock- och ändtarmcancer görs på kirurgkliniker runt om i regionen. Sju sjukhus opererar tjocktarmscancer och fyra ändtarmscancer. Avancerade operationer görs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra. Strålbehandling ges endast till vissa patienter med ändtarmscancer. Både strålning och operation kompletteras ibland med cellgiftsbehandling.
Läs mer om hur vård av tjock- och ändtarmscancer i Västra sjukvårdsregionen är organiserad här.

Femårsöverlevnaden för patienter med tjock- och ändtarmscancer är cirka 65 procentMed tidig upptäckt kan dock nästan alla patienter botas. Därför pågår just nu en nationell screeningstudie som omfattar 200 000 patienter. Målet är att ta reda på vilken screeningmetod som fungerar bäst – koloskopisk undersökning eller avföringsprov. Både Västra Götalandsregionen och Region Halland deltar. 
Läs mer om studien här.   

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Uppföljning av införandet av standardiserat vårdförlopp.  
 • Dialogturné på samtliga sjukhus. 
 • Införande av strukturerade svarsmallar för PAD-svar och röntgenutredning. Framtagning och införande av strukturerad operationsberättelse. 

Regionala processägare

porträtt

Dan Asplund

regional processägare tjock- och ändtarmscancer, kirurg,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Susanne Ottosson

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Mattias Prytz

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare, sjuksköterska,

RCC Väst

 

porträtt

Lars-Göran Lindesjö

administrativ koordinator, registeradministratör

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

 

Patientrepresentanter

porträtt

Mia Boqvist Olsson

patient- och närståendeföreträdare