Nationellt högspecialiserad vård - CRS/HIPEC

Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan (CRS/HIPEC) används för behandling av patienter med spridd cancer i bukhinnan (omkring 150-200 patienter per år).

Spridningen kommer vanligen från tjock- och ändtarmscancer men uppträder även vid några andra sällsynta tillstånd. Behandlingen, som är komplicerad och resurskrävande, är från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet. Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Behandling

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) vid spridd cancer i bukhinnan. 

Nationella vårdenheter

  • Akademiska sjukhuset
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i var sin rapport:

Tvåårsuppföljning CRS/HIPEC Akademiska sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning CRS/HIPEC Karolinska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning CRS/HIPEC Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning CRS/HIPEC Skånes Universitetssjukhus (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Gemensam information om kriterier, kontaktuppgifter med mera (pdf nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer