Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Norr – nationellt ansvarig

Gunilla Andersson

registeradministratör

RCC Norr

Lena Nathanaelsson

statistiker

RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Alexei Filatov

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

 

 

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro

Statistiker

Regional support, RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst