Till regionspecifikt innehåll

Rapporter

Interaktiva rapporter

I rapporterna går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport tjocktarmscancer, INCA

Interaktiv rapport ändtarmscancer, INCA

Rapporter tjocktarmscancer

PDF-filer öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2022

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2021

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2020

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2019

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2018

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2017

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2016

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2015

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2014

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2013

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2012

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2011

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2010

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2009

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2008

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2007

Rapporter ändtarmscancer

PDF-filer öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2022

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2021

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2020

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2019

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2018

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2017

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2016

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2015

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2014

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2013

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2012

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2011

Nationell kvalitetsregisterrapport 2010

Nationell kvalitetsregisterrapport 2009

Nationell kvalitetsregisterrapport 2008

Nationell kvalitetsregisterrapport 2007

Nationell kvalitetsregisterrapport 2006

Onkologirapporter

PDF-filer öppnas i nytt fönster.

Onkologirapport 2021 Tjock- och ändtarmscancer

Onkologirapport 2020 Tjock- och ändtarmscancer

Onkologirapport 2019 Tjock- och ändtarmscancer

Onkologirapport 2018 Tjock- och ändtarmscancer

Nationell onkologirapport 2017

Nationell onkologirapport 2016

Nationell onkologirapport 2015

Nationell onkologirapport 2014

Nationell onkologirapport 2013

Patientrapporter

PDF-filer öppnas i nytt fönster.

Nationell patientrapport 2022 Tjock- och ändtarmscancer

Nationell patientrapport 2021 Tjock- och ändtarmscancer

Nationell patientrapport 2020 Tjock- och ändtarmscancer

Nationell patientrapport 2019 (pdf)

Nationell patientrapport 2018 (pdf)

Nationell patientrapport 2017 (pdf)

Nationell patientrapport 2016 (pdf)

Nationell patientrapport 2015 (pdf)

Nationell patientrapport 2014 (pdf)

Nationell patientrapport 2013 (pdf)

Femårsuppföljningar ändtarmscancer

PDF-filer öppnas i nytt fönster

Femårsuppföljning 2004, sjukhusstatistik 01-09 (pdf)

Femårsuppföljning 2003, sjukhusstatistik 00-08 (pdf)

Femårsuppföljning 2002, sjukhusstatistik 99-07 (pdf)

Femårsuppföljning 2001, sjukhusstatistik 98-06 (pdf)

Temablad tjock- och ändtarmscancer

Svenska kolorektalcancerregistrets temablad belyser aktuella registerdata inom ett område i en djupare analys.

Pdf-dokumenten öppnas i nytt fönster.

Temablad Kolorektal, Stor variation i detektion av venös tumörinväxt , 2023, Palmqvist R. (pdf)

Temablad Kolorektal, Radiologisk utredning av kolorektalcancer, 2023, Blomqvist L. och Rutegård M. (pdf)

Temablad Kolon, Andelen som genomgår operation för tjocktarmscancer har minskat, 2022, Söderholm M. (pdf)

Temablad Rektum, Avlastande stomier vid främre resektion och anastomosläckage, 2022, Rutegård M. (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst