Nationellt vårdprogram analcancer

Det nationella vårdprogrammet för analcancer riktar sig framför allt till personal inom hälso- och sjukvård som möter patienter med analcancer. Både före, under eller efter behandling.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram analcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.