Standardiserat vårdförlopp analcancer

Det standardiserade vårdförloppet för analcancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, analcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, analcancer (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen

  • Ledtider för nationell uppföljning: Tid för palliativ symtomlindrande behandling inlagd i ledtidstabellen samt i flödesschemat: 32 kalenderdagar.
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd utan ändringar eller förtydliganden.

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

 


Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 28 juni 2018

Regionalt