Läkemedelsregimer för analcancer

Här finns så kallade regimer; det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för analcancer.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ned antitumorala regimer för analcancer

Läs basfakta om läkemedel