Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC

 

RCC Syd – nationellt ansvarig

Ida Östman

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Nationell support, RCC Syd,

RCC Norr

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Rebecca Törneld

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support

RCC Mellansverige

Marie Brus

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support

RCC Väst

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support