Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

 

 

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

Patient- och närståendeföreträdare

 

 

Nationellt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst