nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

Appendix 9: Remissinstanser

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll.  och följande organisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter på programmets innehåll: 

 • Svenska läkarsällskapet
 • Svensk förening palliativ medicin
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svensk förening för patologi
 • Svenska logopedförbundet
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Fysioterapeuterna
 • RCC:s nationella arbetsgrupp cancerrehabilitering
 • RCC:s nationella arbetsgrupp prevention
 • RCC:s nationella arbetsgrupp kontaktsjuksköterskor
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svenska Sköldkörtelföreningen
 • Barncancerfonden
 • CARPA – Patientförening hormonproducerande tumör
 • Nätverket mot cancer
 • Ung cancer
 • Nationell Vårdprogramgrupp samt medförfattare
 • Patientrepresentanter inom eget RCC
 • Vårdprogramkoordiantorer på respektive RCC
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Nationell föreningen för specialistsjuksköterskor kirugisk vård
 • Nätverket för vårdutveckling
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • SWEPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering).