nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

7. Screening

Generell screening pågår ej.

Vid ärftlig cancer, se kapitel 9.1 Ärftlighet samt 14.2 Ärftliga former och screeningdiagnostik.