MENY

nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

29. Vårdprogramgruppen

29.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

29.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Joakim Hennings, ordförande, Universitetslektor, kirurgi, Norra regionen 
 • Pernilla Asp, MD, onkologi, Södra regionen
 • Jakob Dahlberg, Leg läkare, kirurgi, Västra regionen
 • Oliver Gimm, Professor, kirurgi, Sydöstra regionen
 • Maria Hellström, Leg Sjuksköterska, Kontaktsjuksköterska kirurgi, Region Stockholm/Gotland
 • Anders Höög, Docent, patologi, Sydöstra regionen
 • Catharina Ihre-Lundgren, Överläkare, kirurgi, Region Stockholm/Gotland
 • Peter, Lakwijk, Patientgruppsrepresentant, Sköldkörtelföreningen,
 • Erik Nordenström, Docent, kirurgi, Södra regionen 
 • Maria Sandström, Universitetslektor, onkologi, Norra regionen
 • Peter Stålberg, Professor, kirurgi, Region Uppsala/Örebro
 • Johanna Svensson, MD, onkologi, Västra regionen
 • Jan Tennvall, Professor, onkologi, Södra regionen 
 • Göran Wallin, Professor, kirurgi, Region Uppsala/Örebro
 • Johan Wennerberg, Professor, önh, Södra regionen

29.3 Adjungerade författare

 • Henryk Domanski, Docent, cytologi, Södra regionen
 • Karin Gustafsson, Specialistsjuksköterska, onkologi, Västra regionen
 • Anders Isaksson, Docent, klinisk kemi, Södra regionen
 • Anders Sundin, Professor, Radiologi, Uppsala/Örebro  

Språkkonsult Ulrika Berg Roos, RCC Uppsala/Örebro

Referenshanterare Mona Björklund, RCC Uppsala/Örebro

Stödjande RCC:
RCC Väst

 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
 • Susanne Amlser Nordin, administrativ koordinator
 • Katrín Ásta Gunnarsdottír, statistik

29.4 Jäv och andra bindningar

En av medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen sitter advisory board och är med som huvudprövare i ett par studier av TKI-behandling av sköldkörtelcancer. Gruppen bedömer dock inte att detta innebär något komplicerande jävsförhållande för skrivandet av nationellt vårdprogram. Övriga medlemmar har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan erhållas från Regionalt cancercentrum väst.