nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

27. Länkar

KVAST:
http://svfp.se/files/docs/kvast/endokrin_patologi/Fnpthyreoidea.pdf

http://svfp.se/files/docs/kvast/endokrin_patologi/ThyreoideaE1.pdf

http://svfp.se/files/docs/kvast/endokrin_patologi/Appendix2senastepressquality.pdf

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Patientinformation:

Svenska Sköldkörtelföreningen som är medlem i en internationell patientförening tillhandahåller tillförlitlig, evidensbaserad information. 

Vårdguiden 1177

Cancerfonden tillhandahåller information riktad till samtliga cancerpatienter och närstående på sin hemsida 

Cancerfonden tillhandahåller information om sköldkörtelcancer 

Regionalt Cancercentrum samverkan