Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram sköldkörtelcancer

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2021.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riklinje sköldkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)