Till regionspecifikt innehåll

Sköldkörtelcancer

Varje år får 550-600 personer sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män. De allra flesta blir friska efter behandling.

Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl, som ofta syns på framsidan av halsen. Sjukdomen upptäcks därför ofta i primärvården. Sköldkörtelcancer behandlas i de flesta fall med kirurgi i kombination med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling.

Cancer i sköldkörteln brukar delas in i fyra grupper. Papillär är vanligast och står för nästan 80 procent av fallen. Även follikulär är relativt vanlig. Medullär och anaplastisk är mer sällsynta.

Prognosen för de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer är i de allra flesta fall god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är över 80 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sköldkörtelcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom sköldkörtelcancer.

Läs mer via länken nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Om sköldkörtelcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2022–2024, har en bilaga om sköldkörtelcancer.

Processplan sköldkörtelcancer 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregional processledare

Joakim Hennings

kirurg, processledare

Östersunds sjukhus / Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper,...

Cancerplanens regionala fokusområden för sköldkörtelcancerprocessen

Regionala processledare

Catharina Ihre Lundgren

överläkare,

Karolinska Universitetssjukhuset

Emma Granlund Hjelm

leg. sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional patientprocessledare

Lo Hallin-Thompson

Regionalprocessledare sköldkörtelcance

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess sköldkörtelcancer

Processen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med sköldkörtelcancer. En viktig del är att förbättra samarbetet med primärvården.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Implementering av ny TNM-klassifikation 
  • Implementering av filterfunktionen till SVF
  • Konsekvenser av koncentrering av sköldkörtelkirurgi till färre enheter

Regional processägare

porträtt

Jakob Dahlberg

regional processledare sköldkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst