Nationell vårdprogramgrupp skelett- och mjukdelssarkom

Ordförande

Andri Papakonstantinou

bitr. överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Karin Papworth

Överläkare

Norrlands universitetssjukhus

 

Sharmineh Mansoori

ST-läkare

Akademiska sjukhuset

Asle Hesla

Bitr. Överläkare

Karolinska Universietssjukhuset

Thorsten Schepull,

Överläkare

Universitetssjukhuset Linköping

David Wennergren

Överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Fredrik Vult von Steyern

Överläkare

Skånes universitetssjukhus

Patologrepresentant

Magnus Hansson

Överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Norrlands universitetssjukhus

 

 

Omvårdnadsrepresentant

Annica Pettersson

kontaktsjuksköterska för sarkom

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Patientrepresentant

Linda Vilhelmsson

Ledamot Sarkomföreningen