MENY

Gällande vårdförlopp sarkom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Arbetsgruppens sammansättning

 • Emelie Styring, ordförande, med.dr, ST ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Ann-Charlotte Dreifaldt, med.dr, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Sigvard Eriksson, ortoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Magnus Hansson, docent, patolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Umeå och Göteborg
 • Asle Hesla, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Richard Löfvenberg, docent, ortoped, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Jens Nyström, onkologisjuksköterska, RCC Norr
 • Madalina Ohrberg, patientrepresentant, patientrådet, RCC Syd
 • Karin Papworth, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Annica Pettersson, kontakt- och onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Mikael Skorpil, med.dr, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Björn Strandell, allmänläkare, Skebäcks vårdcentral, Örebro
 • Panagiotis Tsagkozis, med.dr, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Fredrik Vult von Steyern, docent, ortoped, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Maja Zemmler, onkolog, Universitetssjukhuset i Linköping