MENY

Regional vårdprocess endokrina buktumörer och buksarkom

Neuroendokrina buktumörer kan uppkomma i de flesta bukorgan och är mycket mer sällsynta än vanlig cancer. I en del organ är tumörerna nästan alltid godartade, i andra alltid elakartade. Sarkom är en cancerform som angriper stödjevävnader som skelett, muskler och brosk. Varje år får runt 500 personer i Sverige sjukdomen, varav cirka 200 buksarkom.

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen med:

  • neuroendokrina tumörer i mag- och tarmkanal och bukspottkörtel
  • sarkom i bukhåla bukväggen (retroperitoneala sarkom).

Tumörerna skiljer sig åt, men har gemensamma egenskaper när det gäller vilka resurser som krävs för att patienterna ska få rätt omhändertagande. Sjukdomarna är ovanliga och både utredning och behandling är ibland komplex, vilket ställer stora krav på etablerade samarbetsvägar inom regionen och en tydlig arbetsfördelning.

Den främsta behandlingen vid mjukdelssarkom är att operera bort tumören och vävnaden närmast tumören. I vissa fall kombineras operationen med strålbehandling och cytostatika. All utredning och behandling av buksarkom i Västra sjukvårdsregionen görs vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets sarkomcentrum. Behandling beslutas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK), där specialistläkare från flera medicinska områden deltar. Alla fall med neuroendokrina buktumörer diskuteras också på MDK.

Beroende på vilken typ av neuroendokrin tumör det rör sig om, så sker utredning och behandling antingen på hemortssjukhuset eller på sektionen för endokrin- och sarkomkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Oftast, men inte alltid, opereras ursprungstumören bort tillsammans med eventuella metastaser, som ofta kan vara lokaliserade till lymfkörtlar, bukhinna eller levern. Flera olika tilläggsbehandlingar finns i form av till exempel cytostatika (cellgifter), andra former av tumörhämmande läkemedel, strålbehandling och olika lokala behandlingar av levertumörer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Kartläggning av möjliga uppföljningsvägar i regionen. 
  • Inventering av lokala processledare. 
  • Framtagning av regional medicinsk riktlinje för neuroendokrina buktumörer.

Regionala processägare

porträtt

Anna-Karin Elf

regional processägare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Stefan Lindskog

regional processägare buksarkom, kirurg

Hallands sjukhus Varberg

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Kerstin Dreymertz

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Stefan Lindskog, kirurg, regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 januari 2019