Sarkom

Sarkom är en sällsynt grupp tumörer med olika egenskaper. De utgör ungefär 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad.

De drabbar personer i alla åldrar och kan sitta nästan i vilken del av kroppen som helst. De behandlas av läkare och annan vårdpersonal inom många olika specialieter, vilka varierar beroende på typ av tumör och var den sitter. 

Totalt insjuknar cirka 370 patienter per år i skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg i Sverige, varav cirka 2/3 drabbas av mjukdelssarkom och resten av skelettsarkom. Av de cancerformer som drabbar barn och ungdomar utgör sarkom ca 10 procent av alla fall.


Regionalt innehåll


Vård av endokrina buktumörer och buksarkom i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vård av patienter med endokrina buktumörer och buksarkom i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocessen.

 


Faktaägare: Emelie Styring, Leg läkare, Ortopediska kliniken, SUS Lund
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018