Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp prostatacancer

Det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp prostatacancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, prostatacancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, prostatacancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC mellansverige har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för prostatacancer (26 mars 2015)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och i region Gotland. 

Process- och beslutsstöd SVF prostatacancer

I ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och andra aktörer inom sjukvården utvecklades ett i journalsystemet integrerat kliniskt beslutsstöd med syfte att underlätta identifiering av patienter som uppfyller kriterier för välgrundad misstanke om prostatacancer i primärvården. 
Rapport från pilotprojektet (pdf)

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.