Nationell kvalitetsregistergrupp prostatacancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Pär Stattin

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Vice ordförande

Ingela Franck Lissbrant

onkolog, regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Camilla Thellenberg

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

David Robinsson

urolog, processledare

Region Jönköpings län

Hampus Nugin

urolog, processledare,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Styrke

processledare, urolog

Sundsvalls sjukhus

Lennart Åström

onkolog, processledare

Region Gävleborg

Maria Nyberg

sjuksköterska,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Marie Hjälm Eriksson

processledare, onkolog

S:t Görans sjukhus, Stockholm

Mats Andén

onkolog, processledare

Region Kalmar län

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostata

Skånes universitetssjukhus, Lund

Stefan Carlsson

processledare, urolog

Karolinska sjukhuset, Solna

Thomas Jiborn

processledare, urolog,

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Patientföreträdare

Gert Malmberg

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

 

Hans Joelsson

ledamot i styrelsen

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre

urolog,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 

Per Fransson

universitetslektor, onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Eva Johansson

urolog,

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Hugosson

urolog,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Törnblom

urolog

Visby lasarett

Fredrik Jäderling

radiolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

 

Stödjande RCC

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Mellansverige

 

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

 

 

Anställda NPCR

Jesper Bonnedahl

ePROM,

NPCR

 

Christofer Lagerros

ePROM

NPCR