Inkontinensimplantatregistret (IIR)

Inkontinensimplantatregistret (IIR) är en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens. Den övervägande majoriteten av dessa personer har tidigare genomgått kirurgi för prostatacancer men även personer med annan orsak till urinläckage registreras.

Ändamålet med IIR är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet genom att insamla, bearbeta och återrapportera data om åtgärder och resultat av vården av patienter, som på grund av betydande urinläckage genomgått operation med implantat.

Registrering

Inkontinensimplantatregistret finns på INCA-plattformen. Registrering sker direkt i ett fliksystem. RCC kommer inte handlägga eller påminna om registreringar i registret.

Liksom i övriga kvalitetsregister är deltagandet frivilligt och patienten kan begära att tas bort ur registret.

Behörighet

För att få tillgång till registret behöver användare ansöka om behörighet. Behörigheten tilldelas av RCC i den sjukvårdsregion användaren tillhör.

Om inloggning till INCA